Ämnen och lärare

Ämnen

Skolans ämnen byggs upp på olika block där varje block rymmer olika ämnen. Här kan du få ett litet axplock om vad de olika vilka blocken handlar om:

 

Bibeln:

Bibeln är uppdelade i två huvuddelar som kommer gå parallellt under kursåret. 

Det ena blocket är Gamla Testamentet där vi går igenom bok för bok med vissa fördjupningar i händelser och personer. 

Det andra blocket är Nya Testamentet. Vi läser även detta med Jesus Kristus som tolkningsnyckeln till den lära som presenteras i breven. 

 

Identitet i Kristus

Detta block fokuserar på undervisning som inriktar sig på att ge fördjupad förståelse av vad sann identiteten i Kristus innebär på ett intellektuellt, andligt och praktiskt plan.

Vi kommer se vad Gud har åstadkommit i Kristus å våra vägnar. Att vi i Jesus är rättfärdiggjorda, älskade, nya skapelser och förlåtna i Kristus men också att vi är ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk tagna ur mörkret in i Guds ljus för att visa på hans storhet och att han sänder oss ut att göra hans vilja här i världen.

 

Lärjungaskap

Vad innebär det att följa och låta Jesus forma våra liv? I detta blocket kommer vi prata om vad det betyder att leva ut det kristna livet i vardagen. Vi kommer också upptäcka vilka gåvor Gud har gett oss och hur vi på bästa hand tar hand om dem?

 

I Guds närvaro 

Kursmålet är att hjälpa till att kultivera en nära relation och medvetenheten om Guds Andes närvaro i vår vardag. Undervisningen kommer att lyfta fram värdet i att kontinuerligt leva ett liv där vi berörs av Guds kärlek.  Vi kommer att ge tid för att söka Gud, be för och med varandra och börja praktiska de andliga gåvorna Gud har gett oss.

 

Vår tro   

Vi kommer i detta block på ett systematiskt sätt gå igenom de grundläggande kristna lärorna. Ämnet avser att fördjupa vår tro genom temabaserade studier.

Några exempel på ämnen kursen: Gud, Jesus, den Helige Ande,  den andliga världen, församlingen, yttersta tiden, Israel, tro, nåd  och frälsning.

 

Trons försvar

I detta apolgetiska block kommer du få olika argument för Guds existens och den kristna trons rimlighet, grundläggande färdigheter i att föra en argumentation för kristen tro och en  förståelse om de olika världsbilder och för skärningspunkterna mellan dessa och kristen tro. 

 

Ledarskap

Kursen vill betona ledarskap från olika håll och perspektiv. Den grundläggande förståelsen av ledarskap är att börja se sig själv och reflektera över sina mål och visioner men också få hjälpmedel och förståelse i att leda en grupp. Kursen utgår från Jesus och hans ledarskap.

 

Kyrkans utveckling

Här kommer vi se vad Gud gjort genom historien genom sin kyrka. Med start i församlingens födelse i apostlagärningarna forsätter kursen vidare till kyrkofäderna och sedan ser på kyrkans utveckling och de olika förgreningar som utvecklas med en betoning på reformationen och de väckelserörelser som följde i spåren av reformationen fram till idag.

 

Kommunikation

Kommunikationskursen har för mål att ge deltagarna grundläggande förståelse, färdigheter och ett ökat självförtroende att på egen hand kommunicera Ordet.

 

Lärare

Daniel Karlsson

Kursledare och lärare

Marcus Sandström

Kursledare och lärare

JOHANNA SVENSSON

Lärare i ämne: Identitet i Kristus och I Guds närvaro

Jesper Kronhamn

Lärare i ämne: Lärjungaskap och Trons försvar

Övriga lärare

Frida Nyberg

Lärare

Fredrik Wärn

Fredrik Wärn

Lärare

Ulf Sundqvist

Ulf Sundkvist

Lärare

mauritz

Mauritz Danielsson

Lärare

Mats Holmgren

Lärare

Sara Korskyrkan

Sara Tjernström

Lärare

Erik Bryske

Erik Bryske

Lärare

David Sundström hemsida

David Sundström

Lärare

Johannes N

Johannes Nestander

Lärare

Gustav lander

Gustav Lander

Lärare

IMG_3658

Kenneth Sandström

Lärare

Ulf Dagerbrant

Ulf Dagerbrant

Lärare

20190425111650_IMG_4921

Linda Arctaedius

Lärare