växa som lärjunge och förvandlas till att göra skillnad.

Bibelskola Norr vill hjälpa dig att lära känna Gud,

GRASP, GROW & GO

Du kan välja mellan att läsa i UMEÅ eller BODEN

EN bibelskola på TVÅ platser.

Bibelskola NORR

Vi byter namn

Hos oss kan du ta körkort för skoter kostnadsfritt

Vill du köra skoter?

En grund för framtiden

Bibelskola NORR vill ge dig en grund för framtiden. Du kommer att få växa som lärjunge till Jesus, bli rustad för tjänst och nå personlig utveckling.

Växa genom teori & praktik

Vi tror på konceptet att kombinera teori med praktik, det är i mötet med andra som verklig utveckling sker. Därför erbjuder Bibelskola NORR  dig en praktikplats i någon av de lokala kyrkorna i Umeå eller i Boden där inriktningen kommer vara pionjärskap.

En bibelskola på två platser i Norr

Du kan välja mellan att läsa bibelskola antingen i Umeå eller i Boden. Vi kommer att ha regelbundna träffar med hela bibelskolan under terminen och även vara med digitalt via nätet.

Om bibelskolan

Vill du lära känna Gud bättre och utvecklas som människa?

Då är det här bibelskolan för dig. Bibelskola NORR ger dig möjligheten att bygga en stabil grund för din tro och din framtid.

Bibelskola NORR  kompletterar undervisning med praktisk inlärning för att ge dig som elev största möjliga utvecklingspotential. Under din studietid kommer du få nyttja det du lär dig under lektionerna på praktik i en lokal församling, detta med handledning av en mentor. som hjälper dig framåt i din utveckling. Bibelskola NORR har  lärare som är verksamma i olika kyrkor runt omkring Umeå och Boden  och skolans ambition är att deras engagemang kommer att inspirera dig i din utveckling.

Upplägg

Bibelskolan är uppbyggd på två terminskurser som med fördel kan läsas efter varandra men också var för sig.

Höstterminens fokus ligger på utveckla en stabil grund för din tro, detta genom att du växer  och stärker ditt inre liv med Gud. Det handlar om att upptäcka dina gåvor, att lära känna Guds röst, att växa som lärjunge och att få en översikt över Bibeln och den kristna tron.

Under vårterminen fördjupar du dig i de kunskaper du lärt dig under höstterminen.I ämnen som trons försvar, ledarskap, predikan och retorik utrustas du för tjänst i Guds församling och i samhället.

I Bibeln kan vi läsa om Guds stora penseldrag genom historien. Genom att studera berättelserna kan vi lära oss vem Gud är, lära oss om hans vilja för våra liv och hur vi kan vara en del av berättelsen i vår vardag.

The great Norrland

Under året kommer vi smaka på den fantastiska norrländska miljön som är unik i Sverige. Varför inte prova på att åka skoter i fjällen, vandra i någon av våra nationalparker, testa forsränning ner för älven eller njuta avsegling på havet? Förutom detta har du möjligheten att ta skoterkort kostnadsfritt!

Kombinationen av stadslivet där skolan finns med ett smakprov av det vilda naturlivet plus en missionsresa utomlands gör att du kommer få ett upplevelsefullt år på bibelskolan.

Missionsresan

Under vårterminen har vi en av årets höjdpunkter, missionsresan. Tidigare år har vi besökt Albanien och Tunisien och vi ser framemot detta års resa.

Du kommer få vara med att praktisera det du lärt det, berätta om Jesus, be för människor, träffa andra troende som delar deras liv och bli berikad av att möta en annan kultur.

Delar av terminsavgiften går till denna resa men det tillkommer ungefär 5000 kr för att följa med. Kostnaden beror på vart vi åker men kommer inte överstiga 5000 kr.

Praktiskt kring skolan

Studietid

Höstterminen 2021: 23:e augusti – 17:e december (höstlov v. 44)

Vårterminen 2021: 10:e januari – 3:e juni (sportlov v 10, påsklov v 16)

För heltidsstudier en vanlig skoldag är undervisningen lagd kl. 09.00- 14:00. Utöver undervisningen tillkommer praktik hos en lokal församling.

Studieplats

Bibelskolan är förlagd i Umeå folkhögskolas lokaler vid Ålidhems centrum i Umeå och i Pingstkyrkan i Boden

Ekonomi

Vi tar ut en administrativ avgift på 3 000 kr/termin som täcker ev. resor, kickoff, försäkring, kopiering, fika m.m. Vid antagning betalar du 500 kr för att bekräfta din plats. Denna summa dras sedan av den första terminsavgiften. Eftersom Bibelskola NORR är en av Umeå Folkhögskolas kurser kan du söka statliga studiemedel från CSN för hela studieförloppet. För att få ytterligare information om studieekonomi kan man vända sig till Umeå folkhögskola.

Till detta tillkommer det ungefär 5000 kr till vårens missionsresa. Kostnaden beror på vart vi åker men den kommer inte överstiga 5000 kr.

Boende

Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Det sker en stor inflyttning varje år som gör att det kan vara svårt att hitta boende i Umeå. Därför är vi glada att i mån om plats kunna erbjuda internatboende i stadsmiljö till antagna kursdeltagare. 

Det gäller även i Boden.

Hör av dig vid frågor som gäller boendet.

Våra kursledare

Välkommen!

Vi vill välkomna dig till ett år på Bibelskola Norr. Vårt mål är att få vara med och hjälpa dig att lära känna Gud, Jesus och den Helige Ande mer och växa i din identitet i Kristus. Vi tror att skolan kommer passa dig som har en längtan att fördjupa tron, upptäcka dina gåvor, växa i ledarskap och som vill få verktyg för att ta dina första steg ut i tjänst.

Vi tror att när vi bygger våra liv på Guds Ord, är öppna för Andens liv och delar med oss av våra erfarenheter växer vi och hittar vår kallelse.

Till vår hjälp kommer vi ha intressanta lärare och pastorer både lokalt från Umeå och inbjudna gästtalare som håller i undervisningen. Vi tror att bibelskolan är som ett växthus där man planteras i en atmosfär av gemenskap, bön, lovsång, delaktigt lärande och praktik i en församling. Blandningen av allt detta skapar de bästa förutsättningarna för att bli rotad i Gud och växa till som lärjunge.

Bibelskola Norr ligger i levande Umeå som lätt upplevs som en mix av den norrländska charmen och skönheten men som har pulsen av ett rikt kulturliv fyllt med events och nya intiativ.

Mitt i detta finns ett gäng frikyrkor som satsar helhjärtat på en fräsch och blomstrande bibelskola. Tanken är att alla församlingarna tillsammans kommer att på sina unika sätt färga av sig på skolan och visa både på enheten och variationen i Guds rike.

Vi ser framemot att träffa dig och se allt det spännande som Gud har tänkt för året som ligger framför oss.

Daniel Karlsson och Lina Stav
Kursföreståndare

Kyrkorna bakom bibelskolan

Pingst Umeå, Church of Hope, Umeå Vineyard, Korskyrkan, Christ Church, Björkastakyrkan Pingst Boden, Pingst Luleå och Pingst Klöverträsk.
I samarbete med Umeå Folkhögskola.

Har du frågor? Kontakta oss.

Umeå Folkhögskola
Ekonomistråket 11
907 30 Umeå

E-post: info@bibelskolanorr.se
Telefon: 090-50300